barn som leker

Det är allmänt känt inom medicin att barn och vuxna är helt olika. Det som gäller för vuxna, gäller inte för barn och tvärtom. Barn är mycket mer känsliga när det gäller inomhusmiljö, samtidigt som de har svårare att förklara om något är fel.

Kan utveckla astma och allergier

Problem med fukt och mögel ökar framför allt risken för att barn utvecklar astma, eksem eller allergier. Allergi beskrivs som barnens folksjukdom. Idag har runt en tredjedel av alla barn i skolåldern problem med allergier. En bakomliggande anledning misstänks vara ohälsosamma inomhusmiljöer.

Många förskolor i Sverige har också problematiska inomhusmiljöer. Många byggdes på 70-talet, då förskoleverksamheten i Sverige utökades kraftigt. De börjar idag visa upp en del ålderstecken i kombination med den tidens tveksamma byggnadsstandard. Eftersatt underhåll, stora barnkullar och nedskärningar bidrar till dåliga miljöer. Det är vanligt med fukt, mögel, dålig ventilation och buller.

En allmän bedömning menar att 40 % av förskolorna i Sverige har problem med fukt och ytterligare 40 % har konstruktioner som innebär en ökad risk för att fuktproblem ska uppstå.

Lite hänsyn mot barns unika förutsättningar

När det gäller regelverk och riktlinjer, glömmer man dock bort barnens speciella fysik. Man sätter upp ramar som passar för vuxna. Arbetsmiljölagen omfattar endast vuxen personal och barn från och med förskoleklass, inte yngre barn i förskolan. Exempelvis finns inga riktlinjer för hur många barn som kan vistas i en lokal, riktlinjerna är endast anpassade efter antal individer, d.v.s. vuxna, som ventilationen är anpassad för. De lagar och riktlinjer som gäller kommer oftast från många olika håll; det finns inget sammanhängande regelverk för förskolor.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här