Med Mitsubishi Electrics MXZ kan du välja innedelar som passar i ditt hem
Med Mitsubishi Electrics MXZ kan du välja innedelar som passar i ditt hem

När man byter värmekälla tänker man vanligen på fördelarna med det nya systemet. Det ska helst vara energisnålt, spara pengar, vara miljövänligt och samtidigt enkelt att underhålla och sköta. Det är inte alltid man tänker på hur ett byte av värmekälla kan påverka huset i sig.

Förlorar utrymmen spillvärme?

Vid byte av värmekälla är det vanligt att utrymmen förlorar spillvärme. Om man till exempel går från system med eldning (oljepanna eller vedpanna) till att installera ett system utan eldning (värmepump eller fjärrvärme). Med eldning värms murstocken upp och spillvärme letar sig in på vind och i krypgrund. Med det nya systemet går spillvärmen förlorad. Detta kan vara tillräckligt för att få fuktproblem i krypgrunden eller på vinden.

Vad täcker försäkringen?

Det är vanligt att försäkringar inte täcker fuktproblem som uppstår på det här sättet. Hemförsäkringen täcker vanligen endast vattenläckor, inte kondens, som uppstår naturligt i huset. Därför är det viktigt att du har koll vid bytet av värmekälla. Håll riskutrymmen under uppsikt och utför gärna en fuktmätning eller fuktbesiktning, så du får veta om du verkligen riskerar att få problem.

Hur påverkas ventilationen?

När man byter värmekälla påverkas ventilationen i huset. Exakt hur, kan ibland vara svårt att säga. Utrymmen som tidigare hade övertryck riskerar att få undertryck och tvärtom. Luften och fukt med den, riskerar att ta nya vägar. I hus med självdragsventilation är eldningen ofta i hög grad bidragande till att självdragsventilationen fungerar som den ska.

När man byter värmekälla, kan det vara idé att även se över ventilationen, så att ventilationen fortfarande är tillräcklig. Det behöver inte vara stora ingrepp; även enkla ingrepp kan rädda huset från fuktproblem.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här