SCOP-värde vid köp av värmepump

SCOP-värde och energimärkning frontas ofta i marknadsföring av värmepumpar, men hur bra är det egentligen? Vi går igenom vad värdet faktiskt innebär och hur du bör förhålla dig till det vid köp av värmepump.

Vad är SCOP-värde?

SCOP-värde översätts ofta till svenska som årsvärmefaktor. Det visar hur mycket mer energi en värmepump ger jämfört med vad den förbrukar utslaget över en hel säsong. För värmepumpar som ger värme till vattenburen värme brukar man ta fram SCOP-värde för olika framledningstemperatur, det vill säga för golvvärme och radiatorer.

Hur förhåller sig SCOP-värdet till svenska vintrar?

SCOP-värdet mäts för tre olika klimatzoner i Europa, som motsvarar klimatet i Helsingfors, Strasbourg och Aten. Idag finns inget krav på att tillverkarna måste redovisa något annat än värdena för den mellersta zonen, och det är också ovanligt att tillverkarna väljer att gå ut med värden för den kalla zonen. Energimärkning och SCOP-värde i tekniska data brukar därför vara för den mellersta zonen, om inget annat anges.

Rent tekniskt går det till så att man mäter vilken effekt värmepumpen ger och förbrukar vid olika utomhustemperatur. Dessa värden viktas sedan olika, när man räknar fram SCOP-värdet för de olika zonerna. I den kalla zonen, blir exempelvis värdena vid lägre temperaturer viktigare. Den lägsta temperatur som ingår i mätningarna är dock -7°C.

Detta innebär att det SCOP-värde du tittar på när du köper värmepump troligen är ett värde för klimatet i Strasbourg och att värdet inte säger något om hur effektiv värmepumpen är vid lägre utomhustemperaturer än -7°C, oavsett klimatzon. Beroende på var du bor i Sverige kan SCOP-värdet därför bli ganska meningslöst.

Energimärkningen bygger på SCOP-värdet

Energimärkningen är till för att hjälpa dig som kund att välja energisnåla produkter, men här är det viktigt att veta att den bygger just på SCOP-värdet. Ett högt SCOP-värde ger en bättre energiklass. Återigen finns det bara krav på att redovisa energimärkningen för den mellersta klimatzonen. Det framgår också på etiketten vilken zon energimärkningen tillhör.

Så vad rekommenderar Polarpumpen att jag utgår ifrån?

Vid köp av luft-vattenvärmepump, frånluftsvärmepump eller bergvärmepump

En värmepump till vattenburen värme är en avancerad maskin, som ska passa till förutsättningarna i ditt hus. Vi rekommenderar att du kontaktar våra rådgivare (0770 – 777 600), så hjälper de dig med förslag på värmepumpar som passar just ditt hus och dina önskemål.

Vid köp av luft-luftvärmepump

  1. Rätt kapacitet för ditt hus – I första hand är det viktigt att du väljer en värmepump med rätt kapacitet för ditt hus. Med tillräcklig kapacitet, krävs mindre tillskott från andra källor (exempelvis direktverkande el) och när du kan utnyttja värmepumpstekniken i större utsträckning blir besparingen bättre.
  2. Kraftigt luftflöde – Vid köp av en luft-luftvärmepump är det bra med ett kraftigt luftflöde, eftersom det är luftflödet som avgör hur bra värmen sprids i huset.
  3. Rätt placering– Rätt placering i huset är också avgörande för hur bra värmen sprids i huset. Våra säljare och installatörer hjälper dig att hitta en bra placering.
  4. Bra effekt vid låga temperaturer – Bor du i områden med kallare vintrar är det också idé att titta på hur effektiv värmepumpen är vid lägre temperaturer.
  5. Nu kan du snegla lite på SCOP – Om du nu har ett par värmepumpar att välja mellan, kan du ta en titt på SCOP-värdet. Eller så tittar du på vilka funktioner du skulle vilja ha, eller priset, eller något annat som är viktigt för dig.

Läs mer:
Mer om SCOP-värde
Mer om energimärkning

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här