Avlägsna mögel i krypgrund med en krypgrundsavfuktare
Avlägsna mögel i krypgrund med en krypgrundsavfuktare

Idag är krypgrund ett vanligt tillskott i småhuskonstruktioner då den har flera tekniska och ekonomiska fördelar. Men trots sina fördelar kan det vara väl värt att veta om krypgrundens potentiella nackdelar för att på bästa sätt motverka dem.

Skillnad mellan krypgrund och torpargrund

Med en krypgrund menas det utrymme under ditt hus som stöds av låga grundmurar. Utrymmet är till för att lyfta huset från marken för att bland annat skapa ett varmare golv.

I en normal krypgrund är detta hålrum ventilerat med uteluft året om och kallas då för en utventilerad krypgrund. Här, och på några andra punkter, skiljer sig krypgrunden från sin föregångare torpargrunden som endast ventilerades på sommaren. Skillnaderna på en krypgrund och en torpargrund är:

Ventilation i gamla torp
Ventilation i gamla torp
  • Värmeisoleringen i bjälkslaget är bättre idag i en krypgrund än i en äldre torpargrund för att bättre hålla värmen kvar i huset.
  • Krypgrunden ventileras lika mycket året om till skillnad från torpargrunden där ventileringen blir tätad på vintern för att hålla golven varmare pga. brist på isolering.

Den äldre torpargrunden är tack vare sin sämre isolering mot huset och tätning på vintern ett torrare utrymme och har sällan högre fukthalter tack vare att husets värme värmde även den. Men det leder i sin tur till högre värmekostnader och kallare golv.

Hur fukt skapas i din krypgrund

På grund av den konstanta ventilationen och att krypgrunden inte får ta del av husets värme bestäms krypgrundens fuktförhållanden av uteklimatet. Marken i krypgrunden kyls därför ned under vinterhalvåret och är fortfarande är kall från vintern när sommaren kommer.

Den kalla marken börjar nu kyla ner den varma luften med högre luftfuktighet och den relativa fuktigheten stiger, om den når mättnad bildas kondens. När kondens (fukt) landar på organiskt material som trä i din krypgrund kan det vara första steget mot en fuktskada eller mögel.

Detta kan hända i en korrekt utförd krypgrund utan läckande vatten eller fuktavgivning från marken.
Det är en av riskerna med en uteluftventilerad krypgrund.

Om krypgrunden är dåligt utförd så att vatten kan rinna in eller fukt avdunstar från den blöta marken i krypgrunden kan klimatet i krypgrunden bli fuktigt året om. Det finns då stor risk för att även röta kan utvecklas.

Upptäck mögel och bakterier

Det är inte alltid som man kan se mindre angrepp med blotta ögat. Därför är det viktigt att investera i en fuktmätare eller att ta prover från blindbotten, träreglar och syllar. I en övergripande mening kan man hitta påväxt i de flesta uteventilerade grunder men det behöver inte betyda problem om du inte finner att tillväxten händer varje sommar.

Då kan det vara dags att installera en avfuktare eller beställa en professionell fuktmätning för att få vidare tips och råd om din krypgrund.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här